nezávazná poptávka

Novinky

06.02.
2024

Přijímáme objednávky na čištění a kontroly spalinových cest - vystavování protokolů o kontrolách

Přijímáme objednávky na čištění a kontroly spalinových cest - vystavování protokolů o kontrolách - dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. více

Přestavba nadstřešní části komínu

Přestavba na místě

Nadstřešní část u komínů je nejvíce namáhána povětrnostními vlivy. Vzhledem k ochlazování komínového zdiva v nadstřešní části, dochází ke kondenzaci vodní páry ve spalinách. 

Komíny musí odolávat nejen povětrnostním vlivům a kondenzátům, ale i účinkům spalin, které vznikají při hoření. Spaliny agresivně narušují vedle samostatného omínového zdiva i omítku komínového tělesa. 

Dochází k rozpadu cihel, vypadávání malty, nastává porušení funkce a stability komínu a především ohrožení bezpečnosti.

Popsané procesy vedou k narušení a rozpadu nadstřešní části komínu. 

Přestavby

Poškozenou nadstřešní část komínu je nutné odbourat a nově vyzdít z kvalitních cihel. Právě kvalita použitých lícových cihel společně se zdící maltou určuje z velké části životnost nového komínu. Veškeré stavební práce provádíme za pomoci závěsného lešení a výškového dopravníku. Tím eliminujeme transport veškerých materiálů vnitřkem budovy na minimum.

Přestavby s použitím jeřábu

Tam, kde se nachází více komínových těles, nebo
je komínové těleso nepřístupné, nabízí se možnost přestavby nadstřešní části pomocí autojeřábu. 

Po přesném zaměření jsou komínová tělesa v předstihu vyzděna v areálu firmy.

Při vlastní realizaci je pomocí jeřábu odbourána stávající nadstřešní část. Po úpravě dosedací
plochy a nanesení zdící malty je pomocí jeřábu nasazena nadstřešní část komínu, která byla
předem zhotovena.   

Výhody použití jeřábu

  • možnost použití u nedostupných komínů
  • vyloučení přesunu materiálu vnitřkem budov
  • rychlost montáží
  • velmi výhodné například u bytových domů nebo tam, kde je nutná oprava více komínů na jedné budově

Nezávazná poptávka na přestavbu komínu