nezávazná poptávka

Novinky

03.05.
2021

Covid-19 nařízení vlády

Dovolujeme si našim zákazníkům sdělit, že naší priporitou je dodržování všech mimořádných opatření, kterými Ministerstvo zdravotnictví zavádí protiepidemická opatření na základě pandemického zákona. Každý zaměstnanec ... více

Přestavba nadstřešní části komínu

Přestavba na místě

Nadstřešní část u komínů je nejvíce namáhána povětrnostními vlivy. Vzhledem k ochlazování komínového zdiva v nadstřešní části, dochází ke kondenzaci vodní páry ve spalinách. 

Komíny musí odolávat nejen povětrnostním vlivům a kondenzátům, ale i účinkům spalin, které vznikají při hoření. Spaliny agresivně narušují vedle samostatného omínového zdiva i omítku komínového tělesa. 

Dochází k rozpadu cihel, vypadávání malty, nastává porušení funkce a stability komínu a především ohrožení bezpečnosti.

Popsané procesy vedou k narušení a rozpadu nadstřešní části komínu. 

Přestavby

Poškozenou nadstřešní část komínu je nutné odbourat a nově vyzdít z kvalitních cihel. Právě kvalita použitých lícových cihel společně se zdící maltou určuje z velké části životnost nového komínu. Veškeré stavební práce provádíme za pomoci závěsného lešení a výškového dopravníku. Tím eliminujeme transport veškerých materiálů vnitřkem budovy na minimum.

Přestavby s použitím jeřábu

Tam, kde se nachází více komínových těles, nebo
je komínové těleso nepřístupné, nabízí se možnost přestavby nadstřešní části pomocí autojeřábu. 

Po přesném zaměření jsou komínová tělesa v předstihu vyzděna v areálu firmy.

Při vlastní realizaci je pomocí jeřábu odbourána stávající nadstřešní část. Po úpravě dosedací
plochy a nanesení zdící malty je pomocí jeřábu nasazena nadstřešní část komínu, která byla
předem zhotovena.   

Výhody použití jeřábu

  • možnost použití u nedostupných komínů
  • vyloučení přesunu materiálu vnitřkem budov
  • rychlost montáží
  • velmi výhodné například u bytových domů nebo tam, kde je nutná oprava více komínů na jedné budově

Nezávazná poptávka na přestavbu komínu