nezávazná poptávka

Novinky

06.02.
2024

Přijímáme objednávky na čištění a kontroly spalinových cest - vystavování protokolů o kontrolách

Přijímáme objednávky na čištění a kontroly spalinových cest - vystavování protokolů o kontrolách - dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. více

Frézování komínů

Nemá váš komín již dostatečný tah, netěsní nebo chcete připojit spotřebič o vyšším výkonu, než umožňuje stávající komín?

Jedním z možných efektivních řešení je cenově dostupné vyfrézování vašeho komínu pomocí naší profesionální frézy, která umožňuje zvětšení komínového průchodu bez nutnosti bourání komínového zdiva.

Nezávazná poptávka na vyfrézování komínu

Otázky a odpovědi ohledně frézování komínů

Co je frézování komínů?

Zvětšení vnitřního prostoru komínu, kterým proudí spaliny.

To budu muset mít celý komín vybouraný?

Komínová fréza pracuje uvnitř komína a odebírá materiál, který tvoří komín zevnitř. Speciální řetízky otloukají vnitřní část komínu a tím se zvětšuje vnitřní prostor, aniž by bylo potřeba komín bourat.

To tedy bude pěkný nepořádek v bytě?

Nebude! Všechny otvory do komína překryjeme, aby tudy neutíkal prach. Prach potom zůstane uvnitř komína a bude vybírán komínovými dvířky, případně odsáván, průmyslovým vysavačem.

Nerozbije se komín?

Zařízení je konstruované, že odebírá pouze určitou část vnitřní stěny tak, aby nedošlo k porušení vnější stěny komína.

Jak hodně mohu průduch zvětšit?

Je možné odebírat až 1/3 síly stěny komína. Je-li např. současný vnitřní rozměr komína 15 cm a síla stěny komína je 15 cm, je možné zvětšit vnitřní rozměr komína až na 25 cm. Nová vnitřní stěna ale již není dokonale hladká, takže průměrný vnitřní rozměr je přibližně 24 cm.

Frézování komínu - KomínSOS

Takže mám větší vnitřní rozměr komína a můžu topit?

Protože se většinou frézují již starší komíny a při frézování se ještě více naruší jeho jednotlivé spáry, je nutné po frézování komín vyvložkovat a tak zabezpečit, aby byl dokonale těsný a nedocházelo
k pronikání spalin do místnosti. Po vložkování je potřeba vybourat montážní otvor v místě, kde bude napojen spotřebič a pro umístění dvířkového dílce.

Co když komín není rovný?

Fréza nikdy komín nenarovná, ona pouze kopíruje stávající. Je-li komín uskočený a fréza projde,
je možné komín frézovat. Jestliže je komín uskočený a fréza neprojde komínem, potom nelze komín vyfrézovat. Toto je nutné zjistit při prohlídce před frézováním.

Kdo mi vlastně provede tu prohlídku?

Náš technik, nebo naše partnerská kominická firma.

Takže když je komín odskočený, tak jej nelze pro vyvložkování použít?

Většinou ano, ale je třeba počítat s vytvořením technologického otvoru - tj. vybouráním otvoru z boku komína, což může být v obytné místnosti.

Hydraulický agregát komínové frézy - KomínSOS

Jak dlouho trvá vyfrézování komína?

Doba je závislá na vlastnostech frézovaného materiálu a jeho množství. Průměrně je možné počítat, že za 1 hodinu se vyfrézuje 1-2 m komína.

Je možné vyfrézovat všechny materiály?

Většina komínů je stavěna z cihel a betonu. Tyto materiály lze běžně frézovat. Materiály, jako např. osinkocementové trubky a šamotové trubky, je možné frézovat pouze některé. Materiály, kámen, keramika a plech, frézovat nelze. Přesně to určí náš technik.

Kdy frézování využiji?

Jestliže potřebujete zvětšit vnitřní rozměr komína - např. pro zlepšení tahu komína, nebo chcete připojit spotřebič o vyšším výkonu, než umožňuje stávající komín, nebo jestliže stávající komín je netěsný a je nutné komín vyvložkovat na stejný vnitřní rozměr jako je stávající.

Co když žádný komín nemám a chtěl bych ho vyfrézovat do stávající zdi?

To bohužel neumíme. My umíme zvětšit stávající komínový průduch, ale ne vytvořit nový. V takovém případě je nutné vystavět nový komín nebo použít vícesložkový montovaný komín.

Co musím zabezpečit, aby se mohl komín vyfrézovat?

Je nutné zabezpečit přístup ke komínu na střeše - veškeré práce se provádí odtud. Dále je nutné umožnit kontrolu komína a komínového pláště po celé délce, tak aby bylo možné zakrýt všechny otvory do komína a kontrolovat, zda nedochází k průniku prachu do místnosti. Dalé je nutný přístup ke komínovým dvířkům, možnost připojení elektrického proudu (230 V) a místo, kam bude odkládán vyfrézovaný materiál. Ostatní je již práce našich montážníků.

Nevyplatí se raději postavit nový komín?

Vybourání starého komína představuje velký stavební zásah pro celou budovu. Stavba nového komína na jiném místě, pak ztrátu vnitřního prostoru.

Takže frézování je nejlepší řešení?

Je to efektivní a ověřený způsob, jak využít stávající komín bez velkých problémů - tento systém můžeme doporučit.

Nezávazná poptávka na vyfrézování komínu

Obsluha komínové frézy