nezávazná poptávka

Novinky

06.02.
2024

Přijímáme objednávky na čištění a kontroly spalinových cest - vystavování protokolů o kontrolách

Přijímáme objednávky na čištění a kontroly spalinových cest - vystavování protokolů o kontrolách - dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. více

Komínové stříšky

Komínová stříška je nejen aktraktivní dekorace, ale doporučujeme ji jako velice praktickou součást komínu. 

Stříška má dvojí funkčnost

 1. V prvé řadě slouží jako zábrana proti zatékání dešťové vody a spadu cizích předmětů do komínu.
 2. V druhém případě také částečně jako lapač jisker vylétajících z komínu ven.

Věřte, že i komín má své taje. Naše firma se pohybuje na trhu již více jak 10 let a kromě montáží nezapomínáme ani na vývoj nových výrobků. 

Zákazník pak od nás dostává jen to nejlepší a prověřené zboží. Snažíme se držet krok s nejnovějšími poznatky v oblasti topné a komínové techniky. Toto platí i u dodávaných komínových stříšek. 

Správně nainstalovaná stříška pak odstraní spoustu možných problémů.

Přestože doporučujeme montáž ponechat na naše pracovníky, je stříška konstruovaná tak, aby ji mohl nainstalovat i zručnější kutil.

Návod na montáž komínové stříšky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rady pro montáž komínové stříšky

 1. Stříška musí být pevně ukotvena ke komínové hlavě při využití všech kotvících otvorů v konstrukci.
 2. Stříška se kotví na betonovou krycí komínovou desku pomocí přiložených natloukacích hmoždinek a šroubů.
 3. Přiložené hmoždinky a šrouby jsou určeny pro betonovou krycí komínovou desku. Je-li stříška kotvena do jiných materiálů, je nutno použít odpovídající kotvící materiál.
 4. Mezi ústím komínu a vrcholem stříšky by měla být vzdálenost minimálně 300mm
 5. Konstrukce stříšky nesmí snižovat účinnost spotřebičů připojených do komínu.
   

Je-li na objektu jímací zařízení hromosvodu, pak obecně platí:

 • Pokud se komín se stříškou nenachází v ochranném prostoru tohoto zařízení, opatří se jímačem.
 • Je-li stříška kovová, připojí se na jímací soustavu.
 • Nutnost uzemnění doporučujeme konzultovat s odbornou firmou dle ČSN 341 390.
 • Montážní nejasností možno konzultovat i telefonicky a našimi techniky.
   

Obecné pravidlo zemnění stříšky nebo nejvyššího bodu komínu:

 • Není-li na střeše zemnící sběrač nebo hromosvod, nevyžaduje se zemnění komínu ani jeho částí.
 • Je-li na střeše zemnící sběrač nebo hromosvod pak se zemění komínu posuzuje dle úhlu & - 120° (bráno od nejvyššího bodu sběrače zemnění - hromosvodu).
 • Je-li nejvyšší bod komínu (i včetně stříšky) pod ramenem úhlu &, nemusí být komín uzemněn.
 • Je-li nejvyšší bod komínu (i včetně stříšky) nad ramenem úhlu &, má být komín uzemněn.
   

 Dobrý tah přeje hlavní technik firmy komín SOS s.r.o. Ing. Petr Pacholík.

Nezávazná poptávka komínové stříšky