nezávazná poptávka

Novinky

03.05.
2021

Covid-19 nařízení vlády

Dovolujeme si našim zákazníkům sdělit, že naší priporitou je dodržování všech mimořádných opatření, kterými Ministerstvo zdravotnictví zavádí protiepidemická opatření na základě pandemického zákona. Každý zaměstnanec ... více

Komínové stříšky

Komínová stříška je nejen aktraktivní dekorace, ale doporučujeme ji jako velice praktickou součást komínu. 

Stříška má dvojí funkčnost

 1. V prvé řadě slouží jako zábrana proti zatékání dešťové vody a spadu cizích předmětů do komínu.
 2. V druhém případě také částečně jako lapač jisker vylétajících z komínu ven.

Věřte, že i komín má své taje. Naše firma se pohybuje na trhu již více jak 10 let a kromě montáží nezapomínáme ani na vývoj nových výrobků. 

Zákazník pak od nás dostává jen to nejlepší a prověřené zboží. Snažíme se držet krok s nejnovějšími poznatky v oblasti topné a komínové techniky. Toto platí i u dodávaných komínových stříšek. 

Správně nainstalovaná stříška pak odstraní spoustu možných problémů.

Přestože doporučujeme montáž ponechat na naše pracovníky, je stříška konstruovaná tak, aby ji mohl nainstalovat i zručnější kutil.

Návod na montáž komínové stříšky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rady pro montáž komínové stříšky

 1. Stříška musí být pevně ukotvena ke komínové hlavě při využití všech kotvících otvorů v konstrukci.
 2. Stříška se kotví na betonovou krycí komínovou desku pomocí přiložených natloukacích hmoždinek a šroubů.
 3. Přiložené hmoždinky a šrouby jsou určeny pro betonovou krycí komínovou desku. Je-li stříška kotvena do jiných materiálů, je nutno použít odpovídající kotvící materiál.
 4. Mezi ústím komínu a vrcholem stříšky by měla být vzdálenost minimálně 300mm
 5. Konstrukce stříšky nesmí snižovat účinnost spotřebičů připojených do komínu.
   

Je-li na objektu jímací zařízení hromosvodu, pak obecně platí:

 • Pokud se komín se stříškou nenachází v ochranném prostoru tohoto zařízení, opatří se jímačem.
 • Je-li stříška kovová, připojí se na jímací soustavu.
 • Nutnost uzemnění doporučujeme konzultovat s odbornou firmou dle ČSN 341 390.
 • Montážní nejasností možno konzultovat i telefonicky a našimi techniky.
   

Obecné pravidlo zemnění stříšky nebo nejvyššího bodu komínu:

 • Není-li na střeše zemnící sběrač nebo hromosvod, nevyžaduje se zemnění komínu ani jeho částí.
 • Je-li na střeše zemnící sběrač nebo hromosvod pak se zemění komínu posuzuje dle úhlu & - 120° (bráno od nejvyššího bodu sběrače zemnění - hromosvodu).
 • Je-li nejvyšší bod komínu (i včetně stříšky) pod ramenem úhlu &, nemusí být komín uzemněn.
 • Je-li nejvyšší bod komínu (i včetně stříšky) nad ramenem úhlu &, má být komín uzemněn.
   

 Dobrý tah přeje hlavní technik firmy komín SOS s.r.o. Ing. Petr Pacholík.

Nezávazná poptávka komínové stříšky