Revize komínů - posouzení zdarma

Zajišťujeme odborné služby spojené s revizí komínů, která je podle nové vyhlášky o požární bezpečnosti povinná minimálně jednou ročně. Revize provádíme pro všechny typy 
komínů jak na rodinných a bytových domech, tak na průmyslových budovách s komínem o jakékoliv velikosti.

Kromě pravidelná revize komínu, u které posoudíme jeho stavební část, funkčnost a bezpečný provoz včetně odvodu spalin do ovzduší, nabízíme také nárazové revize komína. Ty se musí provádět vždy při jakékoliv rekonstrukci spalinové cesty, kolaudaci komína či výměně starého nebo připojení nového spotřebiče. 

POSOUZENÍ SPALINOVÉ CESTY

Protokol o provedené kontrole komína před uvažovaným připojením spotřebiče.

POSOUZENÍ ZDARMA

Pokud následná oprava nebo rekonstrukce realizovaná firmou Komín SOS převýší 10 000,- Kč, bude částka odečtena z ceny zakázky, bez tlakové zkoušky. 

KDY

  • před připojením nového spotřebiče
  • při výměně spotřebiče

PODMÍNKY

  • znát, jaký spotřebič (typ, tepelný výkon, palivo)
  • zabezpečení přístupu do prostor bezprostředně souvisejících s komínem (místnost kudy prochází, kde jsou umístěna komínová dvířka, přístup na střechu, na komín)

PLATNOST

  • revizní technik s platným živnostenským listem odpovídajícím této činnosti
  • firma s platným živnostenským listem odpovídajícím této činnosti
Ceník  
výpočet spalinové cesty 500-1000,- Kč
základní komínový průduch 800-1000,- Kč
každý další komínový průduch 200-400,- Kč    (vždy dle náročnosti, přístupu atd.)
tlaková zkouška komínového průduchu  500,- Kč
dopravné   individuální

Nezávazná poptávka revize komínu