Ze starého komínu nový…. Proč ne…?!!

V naších „příbytcích“  je převážná část déle sloužících komínů a nejeden majitel stojí před rozhodnutím co  „s ním“…

Naštěstí vývoj  moderních technologií v kominickém oboru je velmi  rychlý a zohledňuje naše technické, ale i finanční možnosti. Výsledkem investice do Vašeho „starého“ komínu je několik následujících parametrů:

  • Snížení emisí
  • Zvýšení bezpečnosti spalovacího procesu
  • Snížení nákladů na vytápění

Jak na to….????

Nejvíce používaná metoda – frézování- je zvětšení prostoru komínu, kterým proudí spaliny. Jednoduchá „operace“ Vašeho komínu, kdy fréza pracuje uvnitř a odebírá materiál, který tvoří komín zevnitř, pomocí speciálních řetízků, které otloukají vnitřní stěnu komínu, čímž se zvětšuje vnitřní prostor, aniž by bylo potřeba komín bourat. V reálu je možné odebrat až 1/3 síly stěny. Například je-li vnitřní rozměr 15cm a síla stěny taky 15cm, je možné zvětšit vnitřní rozměr komínu až na 25cm

Celý proces je víceméně bezprašný, neboť se všechny otvory do komínu  zakryjí tak, aby neunikal prach, který zůstane uvnitř komínu a bude vybírán  komínovými  dvířky, případně průmyslovým vysavačem.

Vložkování – protože se většinou frézují již starší komíny a při této „operaci“ se ještě více naruší jeho jednotlivé spáry, je nutné následně komín vyvložkovat, a tak jej zabezpečit, aby byl dokonale těsný a nedocházelo k pronikání spalin do místnosti.

To samé se týká i místa, kde bude napojen stávající/budoucí spotřebič. Vložka se do komína spouští shora bez bourání, pouze pro osazení tvarovek je potřeba zhotovení montážních otvorů.

Proč vložkovat komín ?  -  komínový průduch neodpovídá platným předpisům

                                             - přechod na jiný druh paliva

                                             - špatný tah komína

                                             -  kondenzat  proniká do stěn komínového těles

                                              - v místnosti je cítit zápach spalin  

                                              - původní vložka již neplní svůj účel (azbest, beton apod.)

Vložkování jednovrstvých komínů je nejpoužívanější způsob rekonstrukce komínů před připojením spotřebiče na spalinovou cestu. Moderní spotřebiče (na všechny druhy paliv), kladou vysoké nároky na odtah spalin.  Zejména nenasákavost, odolnost vůči vlhkosti a nízké teploty spalin hrají velkou roli při určování vhodného materiálu pro komínovou vložku.

Záruky bezpečnosti a kvality instalovaných materiálů Vám zaručí vysoký a dlouhodobý užitek z vložených finančních prostředků.

Co pro to mohu udělat ?

Ideální je svěřit svůj „problém“ odborné firmě. Naše společnost sleduje již minimálně 17 let vývoj tepelné techniky a nových technologii. Jako odborná firma jsme schopni Vám instalovat nejnovější materiály v komínových systémech.

Bohužel v posledních letech se snaží několik rádoby „kominíků“ a podobných firem, bez patřičného vzdělání a odborných znalostí, využít „ nepřehledné“  situace  a nabízí nekvalitní služby, materiály a pomůcky.

Výsledek se většinou dostaví po druhé topné sezoně, kdy už „levný“ kominík neexistuje,  a nebo  se na něj nevztahuje žádná záruka.

 Proto Vám můžeme nabídnout komplexní služby od návrhu řešení, až po samotnou realizaci rekonstrukce Vašeho komínu, připojení spotřebiče (provedení kouřovodu) a konečnou revizi.

Závěr….

Pamatujte, že bezpečnost a zdraví Vás i Vašich nejbližších je nejen Vaším, ale i naším cílem. Výsledkem oboustranného snažení, by měl být dokonalý tah Vašeho komínu……