Podporujeme výuku nových komických mistrů....

Naše společnost vyhrála výběrové řízení na vybavení   dílen Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v Rychnově nad Kněžnou, kde se  ve tříletém studijním programu,   zdokonaluji budoucí kominičtí mistři svého oboru.  Předání podpory technického vybavení dílen proběhlo koncem roku za účasti studentů, odborných mistrů a vedení školy. Zároveň naše společnost připravuje projekt,  začlenění studentů do praxe , formou spoluúčasti na akcích /zakázkách realizovaných naší společností, kdy bude student pod dohledem našeho  zkušeného pracovníka   přímo v terénu provádět odborné  kominické práce (frézování, vložkování  a pod.). Bude se jednat převážně  o zakázky v  Rychnově n/Kněžnou a blízkém okolí. Cílem bude více přiblížit studentům realitu kominického řemesla , které v minulých letech ovládlo pár "neodborníků" , kteří kazí dobré jméno této profese...